Kommande aktiviteter

29 september 2021 Temakväll – Änglar – samspel mellan dansare och instruktörer
OBS! Nytt datum.
Föreläsare: Marianne Hjelm
Tid: 19.00

Oktober 2021 Temakväll – Kunskapslistan
Föreläsare: Calle Brunér
Tid: 19.00

1 november 2021 Temakväll – Pedagogik
Föreläsare: Sten Götharson
Tid: 19.00

15 december 2021 Temakväll – Mental Image
Föreläsare: Mikael Freeman
Tid: 19.00
Zoom-länk:

Våren 2022 Instruktörskurs
Våren 2022 Fler temakvällar
Våren 2022 SqViewkurs
Februari 2022 Callerschool