Instruktörskurs

SACT håller instruktörskurs (bandledarkurs) ca 2 gånger per år, växelvis i olika geografiska regioner i Sverige.

Målsättning: Efter genomgången kurs skall du kunna leda en kurs eller dans till inspelat material.

Målgrupp: Dansare som är intresserade att ta nästa steg i sin dansutveckling.

Förkunskap: Dansar Mainstream.

Kursinnehåll:

 • grunder i hur man lär ut calls
 • hur får man tag på inspelat material
 • hur man bedömer inspelat material
 • hur man bemöter kursdeltagare i squaren och runt kurskvällen
 • hur SqView installeras på sin dator
 • hur man hantera dator med SqView
 • en allmän genomgång kring hantering av SqView och särskilt ”banddans” -funktionerna
 • information om vad man skall kunna och förstå innan man håller en kurs
 • information om hur och vad man bör förbereda inför varje kurskväll
 • hur man flyttar dansarna från statisk square till startformationer för ”dagens call”

 Alla kursdeltagare kommer praktiskt att:

 • öva på att dansa till inspelat material
 • sköta dator vid dans
 • lära ut ett, för de övriga, okänt call
 • diskutera de frågor som uppstår vid dans och utlärning

Du kommer inte att:

 • lära dig hemtagningar
 • lära dig hur man gör singing calls eftersom detta inte är nödvändigt för instruktörer men för callers.

Mini antal deltagare:  8

Max antal deltagare: 16

Sidan senast ändrad: 10 mars, 2021