SqView-kurs

SqView är ett program för att hantera musik för callers, cuers och line dance instruktörer. Programmet visar också sångtexter, lista med call för resp. program, definitioner och koreografi.

SACT håller kurser i SqView ca 2 gånger per år och kursen är indelad i 2 delar. Kursen hålls i regel digitalt via Zoom.

SqView kurs – del 1: För nybörjare/ovana användare.

Kurstid: 3 timmar, digitalt

Innehåll: Allmän information, installation, musik och texter, att skriva cue-sheets, genomgång av menyer.

Sq-View kurs – del 2: Fortsättningskurs, för de som redan använder SqView.

 Kurstid: 3 timmar, digitalt

Innehåll: Texter, editera cuesheets, hur man skriver och lägger in koreografi, tracking, musikadministration, spellista, optioner

Mini antal deltagare:          5

Max antal deltagare:          10

Sidan senast ändrad: 10 mars, 2021