Vad är SACT?

Swedish Association of Callers and Teachers, SACT, är en ideell förening för alla squaredansledare i Sverige.
Med ledare menas: callers, kursledare, styrelseledamöter eller liknande som har med ledarskap att göra.
SACT står även öppet för andra som vill ha mer information eller som vill vara delaktiga i det som händer i squaredansen i framförallt Sverige.
Vår främsta uppgift är att bidra till våra medlemmars utveckling som ledare.
Det gör vi bl a genom att:

 • Hålla kurser och vidareutbildningar för callers, kursledare och styrelsefunktionärer
 • Ge ut ett nyhetsblad, SACT-Info, som utkommer två gånger per år.
  Där kan du läsa om nyheter från både SACT och Callerlab, men också intressanta artiklar och inlägg från våra medlemmar.
 • Anordna SACT-Convention
  Till SACT-Convention är alla medlemmar välkomna för att på ett seminarium bl a genom föredrag diskutera det som är viktigt för oss som ledare inom squaredansen, men också för att byta erfarenheter. I samband med SACT-Convention har vi även årsmöte och en öppen dans.
 • Hålla Squaredansseminariet i samarbete med SAASDC. Detta seminarium är till för att diskutera över gränserna mellan callers, klubbar och dansare. Detta är ett viktigt forum för att öka förståelsen mellan de olika funktionerna inom squaredansen, men också för att fortsätta arbetet med att behålla de dansare vi har, värva nya dansare och för att nå ut med information och PR om squaredansen till en bredare publik.
 • På vår hemsida ge våra medlemmar hjälp med tips på bl a hur man lär ut calls, koreografi mm. Dessa sidor har endast SACT:s medlemmar tillgång till. Som medlem i SACT är man delaktig i squaredansens utveckling både i Sverige och internationellt. Man har också större möjligheter att själv utvecklas som ledare med stöd och hjälp av de mer erfarna medlemmarna och genom de utbildningar som SACT arrangerar.
  Medlemmar har också rabatt på kurser som SACT arrangerar och hos vissa leverantörer.

– Är Du kursledare?
– Är Du ledare för en klubb – ordförande, styrelsemedlem eller ansvarig på något annat sätt?
– Är Du en caller som enbart åker runt och leder danser?

Oavsett på vilket sätt du verkar inom squaredansen så behöver vi varandra.
Dina åsikter och erfarenheter är viktiga för SACT, och vi tror att Du också har nytta av det ett medlemskap i SACT innebär.
Frågor angående ledarskap inom squaredansen dyker ofta upp, och Du är alltid välkommen att vända dig till SACT.

Välkommen
Styrelsen

 

Sidan senast ändrad: 12 juni, 2021