Nytt från Callerlab på Basic-listan

Single circle finns nu på Basic listan (observera: det är inte detsamma som pluscallet Single circle to a Wave)

1.c. Case 3: 2 dancers
Starting formation: Facing Dancers
Command examples:
Single Circle Full Around
Single Circle Left Halfway
Single Circle Left 1/2; Pass Thru
Head Ladies Single Circle full around and back out at home
Those facing join both hands, Single Circle Left three-quarters
To the Right, Single Circle 3/4
Heads Square Thru 4; with your Corner Dosado; then Single Circle half, and Star Thru
Heads Lead Left; Single Circle Right 3/4; Step to a Left-Hand Ocean Wave


Dance action: The facing dancers join both hands and move around the center point between them in the indicated direction, or to the left if no direction was given. The amount to move is specified as a fraction of a full circle (there is no default).

Ending formation: Facing Dancers

Timing: 1/4: 2, 1/2: 4, 3/4: 5, Full: 7

Styling: Dancers join right hand to left hand and left hand to right hand. In the case of a man facing a woman, they join hands with the man holding both palms up and the women holding both palms down. In all other cases, both dancers hold right hand palm up and left hand palm down. Some regions always use the latter styling. At the end of the call, dancers drop hands or adjust the handhold depending on the next call.

Comments: “Single Circle” is a historical name for this action and is consistent with other calls where a larger action is reduced to just two dancers. A wider variety of Command Examples are often used when calling to English-speaking dancers (for example, “Circle up 2, go halfway round”)

Callerlab har uppdaterat Basic programmet

Medlemsavgift 2022

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2022.
Avgiften är 250 kr för enskild medlem och 400 kr för familj (boende på samma adress) och betalas in på pg 42 90 40-9. Tänk på att ange namn vid inbetalning!

Kom ihåg att avgiften måste vara betald för att ha rösträtt på årsmötet som i år är 19 mars!

/Styrelsen

Ny hemsida!

Nu lanserar vi vår nya hemsida!
Vi hoppas att du ska trivas och hitta det du söker.
Om det är något som är felaktigt, kontakta oss på webbmaster@caller.nu

Du som medlem loggar in med samma inloggningsuppgifter som du haft tidigare. 

Allt är inte på plats än så som att kunna ladda upp en egen bild och hanteringen av danser, men det kommer under hösten. 

Vi säger ett stort tack till Linneas man Jimmy, samt Björn Mattsson som lagt ned tid på att skapa den nya sidan tillsammans med styrelsen.

Yellow Rock
Styrelsen

Sidan senast ändrad: 3 juli, 2021