Medlemsavgift 2022

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2022.
Avgiften är 250 kr för enskild medlem och 400 kr för familj (boende på samma adress) och betalas in på pg 42 90 40-9. Tänk på att ange namn vid inbetalning!

Kom ihåg att avgiften måste vara betald för att ha rösträtt på årsmötet som i år är 19 mars!

/Styrelsen

Sidan senast ändrad: 29 januari, 2022