Motioner till årsmötet?

Vill du komma med en motion till styrelsen så gör det innan den 2/2 till styrelsen@caller.nu.